Vi hjælper både store og mindre virksomheder

Brancher

Hos Jysk Alarm & Sikring har vi stor erfaring med at levere sikkerhedsløsninger til en bred række virksomheder inden for forskellige brancher. Herunder kan du se eksempler på brancher og virksomheder, som vi har leveret sikkerhedsløsninger til:

Løsninger til byggefirmaer og byggepladser

Byggefirmaer og byggepladser er særligt udsatte for tyveri og hærværk. Særligt for byggepladser har vi stor erfaring med at opsætte videoovervågning med bevægelsessensorer, som registrerer, når der er aktivitet på byggepladsen efter arbejdstid.

Med videoovervågning kan du holde øje med både byggepladsen og dit udstyr hele døgnet – og ved hjælp af bevægelsessensorer får du automatisk besked, når en person trænger ind på byggepladsen. En byggeplads kan være et stort område, men med vores videoløsning vil kameraerne automatisk zoome ind på personen og følge denne rundt på pladsen. På den måde får du dokumentation for den indtrængendes persons handlinger.

Videoovervågningen er naturligvis også et godt redskab til at overvåge udstyr og materialer, så risikoen for tyveri også mindskes. Derudover har videoovervågning også en forebyggende effekt på hærværk.

Løsninger til detailhandel

For detailhandelsforretninger stiller forsikringen ofte krav til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal installeres. Hos Jysk Alarm & Sikring kender vi kravene til de forskellige sikringsniveauer, og vi kan derfor også let sammensætte en komplet løsning til din forretning.

Vi har stor erfaring med opsætning af både indendørs- og udendørs videoovervågning. Derudover er et alarmsystem også en del af de løsninger, vi installerer for forretninger. Nogle forretninger kan også få gavn af adgangskontrol. Det kan eksempelvis være i forretninger, hvor medarbejderne møder ind via en bagdør, eller i forretninger, hvor leverandører selv skal kunne stille de bestilte varer ind på lageret. Her hjælper vi også med at opsætte tidsintervaller, hvor eksempelvis leverandøren skal kunne skabe adgang.

Løsninger til håndværkere

Håndværkere er jævnligt udsat for indbrud, fordi deres værktøjer har en høj værdi og er lette at sælge videre. Derfor hjælper vi ofte håndværksmestre med at opsætte alarmsystemer og videoovervågning på deres kontorer og værksteder.

Videoovervågningen opsættes, så der holdes øje med hele bilparken, når den er parkeret på virksomhedens adresse. Derudover opsættes der også alarmsystemer i bygningerne, så alarmen går, hvis der er indbrud. Ofte vil du ved hjælp af videoovervågningen få besked allerede inden tyven forsøger at bryde ind gennem vinduer eller døre. Når videoovervågningen registrerer bevægelse, får du besked og kan via din telefon også forbinde til kameraerne og se, hvad der sker.

overvaagning byggeplads
løsning kommune

Løsninger til kommuner

Til kommuner og andre offentlige bygninger leverer vi ofte samlede løsninger til, som omfatter både adgangskontrol, videoovervågning og alarmsystemer. Med adgangskontrollen kan du sikre, at det kun er autoriserede personer, der har adgang til bygninger eller lokaler. Dette kan også kobles op sammen med alarmsystemet, så alarmen automatisk deaktiveres, når en person anvender sit adgangskort, kode eller en anden type adgangskontrol, der er sat op.

Både alarmsystemet og adgangskontrolsystemet kan desuden også forbindes til videoovervågning. Dermed kan der skabes en komplet sikkerhedsløsning.

Jysk Alarm & Sikring er certificerede installatører hos F&P, og vi må derfor installere de – i sikringsniveauet – krævede sikkerhedsløsninger.

Løsninger til kontorvirksomheder

Arkitekter, ingeniører, konsulenter, rådgivere og mange andre typer kontorvirksomheder, har måske et lidt mindre behov for omfattende sikkerhedsløsninger end store virksomheder med produktionslinjer eller store varelagre. Det er dog fortsat en god idé at sikre sine værdier, herunder it-udstyr, som langt de fleste kontorvirksomheder er afhængige af.

Vi har stor erfaring med opsætning af både alarmsystemer samt adgangskontrol til både større og mindre kontorvirksomheder. Vi kan også hjælpe kontorfællesskaber med en løsning med adgangskontrol, så hver person kun har adgang til selve bygningen samt til deres eget kontor. Kobles dette sammen med alarmsystemet, vil alarmen automatisk blive deaktiveret, når en person bruger sin brik, adgangskort, kode eller andet til at få adgang til bygningen.

Løsninger til produktionsvirksomheder

I produktionsvirksomheder er der behov for en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger alt efter virksomhedens type og størrelse. En del af de sikkerhedsforanstaltninger, der er behov for, er defineret ud fra forsikringens definerede sikringsniveau.

Der kan være behov for at styre adgangen til produktionsanlæg, lagerområder og evt. laboratorier. Derfor kan der i nogle produktionsvirksomheder være behov for et adgangskontrolsystem.

Alarmsystemer og videoovervågning opsættes også ofte i produktionsvirksomheder. Derudover kan produktionsvirksomhederne også få gavn af en videoløsning, som er koblet sammen med kameraerne fra videoovervågningen. En sådan videoløsning kan anvendes til at procesoptimere, identificere flaskehalse m.v.

Løsninger til retsbygninger

Det er vigtigt, at sikkerheden er i top i retsbygninger. Derfor er en integreret løsning med adgangskontrol, videoovervågning samt alarmsystem en god løsning i retsbygninger.

Adgangskontrollen sikrer, at det kun er autoriserede personer, der har adgang til bestemte rum. Ofte er der behov for en dobbelt validering, hvilket betyder, at medarbejderne både har en brik og en kode, som de skal anvende til at åbne de døre, som de har adgang til.

Videoovervågning opsættes særligt i retssale og på gangarealer. Videoovervågningen kan dog også anvendes som en smart videoløsning, som eksempelvis kan holde øje med, at alle personer, der er kommet ind i retsbygningen i løbet af dagen, også har forladt retsbygningen, når der lukkes ned og alarmsystemet aktiveres.

Skal vi levere en løsning til din virksomhed?

Uanset hvor stor eller lille din virksomhed er, og uanset hvilken branche, du er i, så kan vi hjælpe med at øge sikkerheden i din virksomhed. Tag os med på råd, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst sikrer din virksomhed – vi kan rådgive om alle dine muligheder, og så sørger vi for, at du lever op til dit sikringsniveau.

Uanset om du kun er interesseret i en enkelt løsning, eller om du er interesseret i en samlet og integreret løsning, står vi klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen herunder og beskriv gerne kort din virksomhed og dine behov, så kontakter vi dig til en uforpligtende snak. Du kan også ringe til os på 70 20 40 04.